škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 14.2. 18:10:53

Termíny zápisu dětí do 1. tříd pro šk. rok 2018/2019

4 a 5. dubna 2018 od 14 do 17 hod na všech ZŠ v Benešově