škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 29.3. 17:15:39

Ve čtvrtek 16. března proběhl na naší škole tradiční Podvečer pro předškoláky

Cílem této akce je seznámení předškolních dětí a jejich rodičů s naší školou

O zahájení podvečeru se postarali žáci čtvrtých tříd pod vedením paní učitelky Barbory Šupkové. Zahráli svým malým kamarádům hudební verzi pohádky O dvanácti měsíčkách. Všichni herci byli obdivuhodní, jak se svých „muzikálových“ rolí zhostili a připravili tak všem velmi hezký zážitek. Po skončení pohádky pak byl předškolákům k dispozici celý prostor školy, který si s rodiči mohli prohlédnout. V některých třídách pro ně měli učitelé připravené různé úkoly, hry, poznávačky , apod. Naši malí návštěvníci si mohli zahrát matematické domino, zkusit si logopedické říkanky, zazpívat si u klavíru a zahrát na Orffovy nástroje, zasportovat si v tělocvičně, zkusit si anglická slovíčka na interaktivní tabuli, malování v počítačovém programu nebo oživení malých robotků. Velký zájem byl také u vyrábění keramiky ve výtvarné výchově. Na závěr byla pro děti připravena ve cvičné kuchyňce sladká odměna v podobě palačinky.

Doufáme, že si naši malí návštěvníci i jejich rodiče podvečer užili a veliký dík patří všem, kteří tuto akci připravili.