mateřská škola

Informace k zápisu

Přehled dokumentů nezbytných pro přihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání:

1. žádost o zápis dítěte

2. zápisní lístek

3. evidenční list dítěte s potvrzeným očkováním od lékaře

4. rodný list dítěte

5. občanský průkaz zákonného zástupce

Kritétria přijetí školské obvody mateřských škol1