škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 23.8. 13:38:55

Paní vychovatelky zdraví všechny děti a už se na ně těší, nezahálí a připravují areál zahrady.