škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 5.9. 09:04:52

Les ve škole

Naše škola se letos zapojila do mezinárodního výukového programu Les ve škole, který usiluje o přirozené učení o přírodě v přírodě. Jako učitelé chceme, aby se naši žáci více o přírodu zajímali, pomáhali jí chránit a vnímali les jako bezpečné prostředí.

V rámci výukových programů se děti naučí propojovat souvislosti z říše lesních zvířat a rostlin, pečovat o přírodu kolem nás a dozví se spoustu nových a zajímavých informací. V loňském školním roce 2020/2021 se na zkoušku do projektu zapojila třída 2. A, která pomáhala domácím skřítkům vyznat se v lesním prostředí, do kterého se dostali skrze Lexikon lesních skřítků. 

Monika Balatová a  Barbora Šupková