škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 11.1. 17:52:11

Dne 5.1.  jsme my, žáci 5.A třídy pod vedením třídní učitelky Mgr. Skřivan, zahráli a zazpívali v Mateřské škole na Karlově pohádku - Červená Karkulka.

Naším nejmenším kamarádům se pohádka líbila a odměnili nás dlouhým potleskem a sladkou odměnou. Všichni jsme si vystoupení moc užili.