škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Výchovný poradce – Mgr. Jana Kučerová

Konzultační hodiny:  čtvrtek  8.55 – 9.40

e-mail: janakucerova84@atlas.cz

schrankaduvery@zsbnkarlov.cz

Obsah činnosti:

1/ spolupráce s PPP

2/ evidence žáků s SPU ve spolupráci s vedením školy a dalšími odbornými institucemi a odborníky garantování optimální odborné pomoci integrovaným dětem i ostatním žákům ZŠ, kteří takovou pomoc potřebují

3/ ve spolupráci s ostatními pedagogy vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky

4/ individuální porady s učiteli a rodiči

5/ výukové a výchovné problémy žáků

6/ péče o děti s poruchami chování a jinými než výukovými potřebami

7/ ve spolupráci s pedagogickými pracovníky odhalovat a sledovat projevy sociálně patologických jevů

8/ profesní orientace žáků

9/ evidence přihlášek na střední školy a učební obory

 1