škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Výchovný poradce – Mgr. Kateřina Čeňková

Konzultační hodiny:  čtvrtek  7.30 – 8.45

e-mail: cenkova.zskarlov@seznam.czschrankaduvery@zsbnkarlov.cz

Pokud si nevíte rady s volbou střední školy, zkuste se řídit následujícími kroky

Obsah činnosti výchovné poradkyně:

1/ spolupráce s PPP

2/ evidence žáků s SPU ve spolupráci s vedením školy a dalšími odbornými institucemi a odborníky garantování optimální odborné pomoci integrovaným dětem i ostatním žákům ZŠ, kteří takovou pomoc potřebují

3/ ve spolupráci s ostatními pedagogy vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky

4/ individuální porady s učiteli a rodiči

5/ výukové a výchovné problémy žáků

6/ péče o děti s poruchami chování a jinými než výukovými potřebami

7/ ve spolupráci s pedagogickými pracovníky odhalovat a sledovat projevy sociálně patologických jevů

8/ profesní orientace žáků

9/ evidence přihlášek na střední školy a učební obory1