mateřská škola

Kroužky

 Logochvilky -  čtvrtek - povede - M. Prudká

                                     Lichý týden  - 12,30 - 13,30 hodin

                                     Sudý týden -   14,30 - 15,30 hodin

Pěvecký kroužek - středa -  povede - Dagmar Novotná

                                      Lichý týden - 15,00 - 15,30 hodin1