mateřská škola

Plány akcí v přiložených souborech

Plány akcí na další měsíce jsou v přiložených v souborech

1. 9. - 14. 9. 2022 Adaptační režim

19. 9. 2022 Logochvilky 12:15 – 13:15 přihláš. d.

26. 9. 202 Logochvilky 12:15 – 13:15 přihláš. d.

Žádost o přijetí do MŠ

Dokumenty k zápisu

Pokyny pro rodiče neboli co by mělo zvládnout dítě před vstupem do MŠ

Oznámení o ukončení předškolního vzdělávání dítěte na naší škole

viz pdf

Úplata za předškolní vzdělávání

Přihláška na prázdninový provoz

Žádost o přijetí dítěte na prázdninový provoz - viz přiložený soubor

Provozní řád MŠ

Školní řád MŠ

Školní vzdělávací program (ŠVP)12